• English
 • Polski
 • Deutsch
 • NASADA PIANO SYSTEM ND+I o przekroju prostokątnym

  NASADY PIANO SYSTEM ND+I – Przeznaczone są głównie na dachy budynków, jako osłony do ochrony zakończeń różnych typów instalacji:

  wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, sanitarnej, elektrycznej przed warunkami atmosferycznymi.

  Występują w wariancie „bez” i „z” gotowymi otworami technicznymi- prostokątnymi lub/i kołowymi, w dowolnej ilości, które mogą służyć do montażu np. czerpni i wyrzutni dachowych, wylotów sanitarnych, czy przewodów na kable elektryczne w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

  Mogą być również stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

   

   


  1 PŁASZCZ WEWNĘTRZNY

  2 PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY

  3 WARSTWA PIANY POLIURETANOWEJ

  4 KOŁNIERZ NASADY MONTOWANY
  DO STROPU PRZY POMOCY NP. KOŁKÓW

  5 PAPA USZCZELNIAJĄCA – WARSTWA STROPU

  6 STROP

  7 RAMKA PŁASZCZA WEWNĘTRZNEGO

  8 RAMKA PŁASZCZA ZEWNĘTRZNEGO

  9 CZERPNIA

  10 WYRZUTNIA DACHOWA TYP C z DODATKOWYM KOŁNIERZEM

   

   

  Nasady kominowe Piano System_Ulotka informacyjna

   

  Nasada Piano System ND+I o przekroju prostokątnym składa się z preizolowanego przewodu prostego wygiętego pod kątem 90 stopni oraz dekla z osłoną. Płaszcz wewnętrzny z płaszczem zewnętrznym przewodu, w miejscu styku, są ze sobą połączone metodą zgrzewania.

  Przewód i dekiel zbudowane są z płaszcza wewnętrznego i płaszcza zewnętrznego z blachy stalowej ocynkowanej DX51D z powłoką cynkową Z275 wg normy PN-EN 10346:2015. Pomiędzy nimi znajduje się izolacja z piany poliuretanowej (PUR), o grubości 25 ÷ 100 mm. Wymiar płaszcza zewnętrznego wynika z grubości zastosowanej warstwy izolacyjnej z piany. Minimalna grubość blachy płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego wynosi 0,5 mm.

  Połączenia (ramki kołnierzowe), stosowane w płaszczu wewnętrznym i płaszczu zewnętrznym wykonane są z profili P-20 lub P-30 oraz z narożników N-20 lub N-30, z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015. Zakres stosowania poszczególnych wielkości profili kołnierzowych podano w tablicy B1.

   

  Tablica B1. Zakres stosowania profili kołnierzowych

  Wymiar boku przewodu A, B, mm
  100 ÷ 1500 1501 ÷ 4000
  P-20 + N-20 P-30 + N-30

   

  Płaszcz wewnętrzny oraz płaszcz zewnętrzny przewodu prostego łączone są podłużnie za pomocą zamków blacharskich na zakładkę (połączenie zakładkowe typu Pittsburgh) lub zgrzewane. Naroża ramek uszczelniane są za pomocą masy silikonowej.

   

  Warianty montażu dekla Nasady :

  1. Dekiel połączony z jednej strony za pomocą zawiasów stalowych, montowanych za pomocą nitów wtedy dekiel tworzy klapę uchylną, która dodatkowo może być skręcona śrubami M8 (dla ramki N+P20) lub M10 (dla ramki N+P30) oraz nitonakrętkami.
  2. Montaż dekla za pomocą połączeń kołnierzowych, skręcanych śrubami M8 (dla ramki N+P20) lub M10 (dla ramki N+P30) wg normy DIN 933 lub PN-EN ISO 4017:2014 oraz nitonakrętkami.

  Montaż Nasady N   D+I do stropu wykonuje się za pomocą kołków rozporowych, po jednym w każdym narożniku oraz na bokach w odległości co 0,5 m.

  Ramki połączeń kołnierzowych dekla z przewodem Nasady ND+I (dotyczy płaszcza zewnętrznego), w przypadku elementów o długości boku przewodu większej niż 500 mm, mogą być  (ale nie muszą) dodatkowo wzmocnione za pomocą klamer montażowych (zaciskowych) z blachy stalowej ocynkowanej. Maksymalna odległość zacisków od narożników połączenia kołnierzowego oraz względem siebie powinna wynosić 500 mm.

  W zależności od typu instalacji, którą Nasady ND+I mają chronić, występują one w kilku wariantach, które można dowolnie łączyć lub modyfikować w zależności od potrzeb:

  WARIANT I   DEKIEL PRZYKRĘCANY do przewodu na śruby i nitonakrętki

  WARIANT II   DEKIEL NA ZAWIASACH- Klapa uchylna

  Opcja 1_ DEKIEL BEZ OTWORÓW

  Opcja 2_ DEKIEL Z OTWORAMI -ilość, kształt i wymiary otworów wg specyfikacji Klienta

  Bok A_BOKI BEZ OTWORÓW- NASADA ND+I PIANO SYSTEM  bez otworów technicznych

   

   

   

   

  Bok B_BOKI Z OTWORAMI- NASADA ND+I PIANO SYSTEM  z otworem technicznym prostokątnym lub kołowym, przygotowanym do zamontowania np. Czerpni/Wyrzutni ściennej

  Ilość otworów dowolna na każdym boku nasady.

  Typy:

  1. [I-1-A] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT I (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 1 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK A (BOKI BEZ OTWORÓW)
  2. [I-1-B] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT I (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 1 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK B (BOKI BEZ OTWORÓW)
  3. [I-2-A] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT I (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 2 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK A (BOKI BEZ OTWORÓW)
  4. [I-2-B] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT I (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 2 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK B (BOKI BEZ OTWORÓW)
  5. [II-1-A] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT II (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 1 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK A (BOKI BEZ OTWORÓW)
  6. [II-1-B] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT II (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 1 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK B (BOKI BEZ OTWORÓW)
  7. [II-2-A] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT II (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 2 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK A (BOKI BEZ OTWORÓW)
  8. [II-2-B] NASADA PIANO-SYSTEM ND+I; WARIANT II (DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY); OPCJA 2 (DEKIEL BEZ OTWORÓW); BOK B (BOKI BEZ OTWORÓW)

   

  Warianty DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY DEKIEL NA ZAWIASACH

  DEKIEL PRZYKRĘCANY NA ŚRUBY

  Wariant I X

  DEKIEL NA ZAWIASACH

  X Wariant II

  DEKIEL BEZ OTWORÓW BOKI BEZ OTWORÓW

  Wariant I Opcja 1 Bok A Wariant II Opcja 1 Bok A

  DEKIEL BEZ OTWORÓW BOKI Z OTWORAMI

  Wariant I Opcja 1 Bok B Wariant II Opcja 1 Bok B

  DEKIEL Z OTWORAMI BOKI BEZ OTWORÓW

  Wariant I Opcja 2 Bok A Wariant II Opcja 2 Bok A

  DEKIEL Z OTWORAMI BOKI Z OTWORAMI

  Wariant I Opcja 2 Bok B Wariant II Opcja 2 Bok B
  ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!