• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  AIRWENT – SYSTEM Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Airwent-System poprzez udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach zagranicznych.

  Projekt zakłada udział przedsiębiorstwa Airwent-System w programie promocji o charakterze ogólnym polskich przedsiębiorców realizowanym przy okazji udziału Polski w Targach Hannover Messe w 2017 roku.

  Przewiduje się następujące działania:

  -udział w targach Hannoner Messe w terminie 24-28 IV 2017 w charakterze Wystawcy
  -przygotowanie/ tłumaczenie strony internetowej Wnioskodawcy

  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Airwent-System poprzez udział w międzynarodowych targach Hannover Messe w ramach udziału przedsiębiorstwa w programie promocji polskich przedsiębiorców realizowanym w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe w 2017 roku.

  Udział w zagranicznej imprezie wystawienniczej pozwoli na promocję innowacyjnych i konkurencyjnych produktów Wnioskodawcy, co przyczyni się do zwiększenia liczby zagranicznych kontrahentów, wzrost przychodu przedsiębiorstwa i zwiększenie wolumenu eksportu.

  Powyższy cel główny i cele szczegółowe są zgodne z założeniami regulaminu konkursu i celem działania 3.3 POIR: „Wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej” oraz celem poddziałania 3.3.3 POIR: „Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym”.

  Wydatki ogółem: 183 184.80 PLN
  Wydatki kwalifikowalne: 149 775.00 PLN
  Dofinansowanie: 75.00%
  Dofinansowanie projektu z UE: 112 331.25 PLN

   

  ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!