• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Kanały i kształtki o przekroju kołowym

  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (do pobrania):

  KDWU nr 02B_2022 wyd.2_Klasa szczelności B_Przewody wentylacyjne Airwent System o przekroju kołowym

  KDWU nr 02C_2022 wyd.2_Klasa szczelności C_Przewody wentylacyjne Airwent System o przekroju kołowym

  Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju kołowym z Krajową Oceną Techniczną

  ITB-KOT-2021/0964 wydanie 1

  • przewody proste RZ,
  • kolana segmentowe KS i kolana segmentowe z uszczelką KSX,
  • trójniki symetryczne TS i trójniki symetryczne z uszczelką TSX,
  • trójniki asymetryczne TSA i trójniki asymetryczne z uszczelką TSAX,
  • redukcje segmentowe symetryczne RSS i redukcje segmentowe symetryczne z uszczelką RSX,
  • redukcje segmentowe asymetryczne RSA i redukcje segmentowe asymetryczne z uszczelką RSAX,
  • czwórniki CZO i czwórniki z uszczelką CZOX,
  • rury gładkie RG,
  • nyple N i nyple z uszczelką NX,
  • mufy M,
  • dekle zgrzewane FO i dekle zgrzewane z uszczelką FOX,
  • sztucery proste SP i sztucery proste z uszczelką SPX,
  • sztucery osiatkowane SO i sztucery osiatkowane z uszczelką SOX,
  • podstawy dachowe PD-BI i PD-BII,

  Przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM o przekroju kołowym są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D + Z275.

  ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

  Przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM o przekroju kołowym są przeznaczone do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą również być stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

  Przewody proste i kształtki mogą być stosowane w następujących warunkach:

  • temperatura transportowanego powietrza w zakresie od -30°C do +70°C,
  • wilgotność względna transportowanego powietrza do 100 %,
  • transport powietrza bez czynników agresywnych chemicznie i ścierających,
  • prędkość przepływu powietrza do 16 m/s,
  • różnica ciśnienia statycznego powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu od -750 Pa do 2000 Pa (klasa wykonania S, wg WO-KOT/36/01 wydanie 1).

  Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, charakteryzują się wysoką trwałością i mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 9223:2012.

  Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM o przekroju kołowym (odcinki przewodów prostych i kształtki wraz z elementami uszczelniającymi), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia.

  Odcinki przewodów wentylacyjnych AIRWENT SYSTEM z blachy stalowej ocynkowanej zostały sklasyfikowane w klasie A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2019 na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej 96/603/WE, ze zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/WE.

  Przewody wentylacyjne AIRWENT SYSTEM powinny być podwieszane lub podpierane w sposób określony w projekcie technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego.

  Szczegółowe właściwości użytkowe zostały podane w załączniku KDWU nr 02B i KDWU nr 02C

  ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!