• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Ochrona Danych Osobowych

  Polityka Bezpieczeństwa Informacji określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Jest dostępna do wglądu w biurze Airwent System Sp. z o.o. pod adresem ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice. Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Airwent System sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach.

  Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu

   Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Airwent System Sp. z o.o. ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice, w celu prowadzenia korespondencji handlowej, przedstawiania ofert handlowych. *

   Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Airwent System Sp. z o.o. ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice, w celu prowadzenia korespondencji marketingowej tzn. newsletter z informacjami o nowych produktach, ofercie i promocjach.

   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w siedzibie przez Airwent System Sp. z o.o. ul. Mizikowskiego 3, 05-082 Stare Babice, Polska.
   Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.
   Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Pani/Pana dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.
   W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych zgłaszając, nam taką dyspozycję mailowo, wysyłając wiadomość na adres: biuro@airwent-system.pl
   W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@airwent-system.pl . Dane teleadresowe znajdują się na stronie airwent-system.pl

   Kopia odpowiedzi zostanie przesłana e-mailem na podany adres.

    

   ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!