• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Przewody oddymiające AWP-OD

  Do pobrania:

  Certyfikat stałości właściwości użytkowych_AWP_OD_ITB 1488CPR-0864_W

  Deklaracja właściwości użytkowych_AWP-OD_DWU-03

  DTR_Odcinki przewodów wentylacji pożarowej_AWP-OD

  Głównym przeznaczeniem przewodów jest usuwanie szybko rozprzestrzeniających się gorących gazów oraz dymu z obszarów objętych pożarem. Dla ułatwienia przeprowadzania akcji gaśniczych i ewakuacji ludzi z obszarów zagrożenia, przewody oddymiające wykorzystywane są w budynkach mieszkalno-biurowych, garażach, galeriach handlowych.

  Stalowe PRZEWODY wentylacji pożarowej typu AWP-OD przeznaczone są do obsługi pojedynczej strefy pożarowej „E600 120 (ho) S1500 single”. Oznacza to, że mogą one być stosowane w strefach pożarowych, o odporności ogniowej stropu nie wyższej niż EI120. Przewody te mogą być stosowane w budownictwie jedynie jako poziome elementy instalacji.

  Instalacje zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją wielostrefową. Należy pamiętać, że przejścia przez przegrodę ogniową traktowane są jako element instalacji wielostrefowej.

  W instalacjach jednostrefowych nie ma konieczności stosowania rozwiązań gwarantujących izolacyjność cieplną (np. wełna mineralna). PRZEWODY  AWP-OD mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych, o ciśnieniu roboczym mieszczącym się w zakresie od -1500Pa do +500Pa i temperaturze nieprzekraczającej 600 stopni Celsjusza.

   

  Produkowane zgodnie z normą PN EN 12101:7

  ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!