• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Czerpnia/wyrzutnia prostokątna dachowa CDP/WDP- Typ B

  Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (do pobrania):

  KDWU nr 05_2022_Czerpnie i wyrzutnie powietrza Airwent System

  Dachowa czerpnia powietrza CDP-Typ B/Dachowa wyrzutnia powietrza WDP -Typ B

  z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2022/2060 wydanie 1

  – Dachowa czerpnia powietrza CDP

  – Dachowa wyrzutnia powietrza WDP

  Czerpnie i wyrzutnie powietrza AIRWENT SYSTEM są przeznaczone do doprowadzania i/lub odprowadzania powietrza w instalacjach wentylacji i/lub klimatyzacji w budynkach, w tym budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Mogą być także stosowane w budynkach magazynowych, przemysłowych i gospodarczych.

  Dachowe czerpnie i wyrzutnie dachowe czerpnie powietrza AIRWENT SYSTEM  powinny być stosowane na zakończeniach pionowych przewodów wentylacyjnych, wychodzących ponad dach budynku.

  Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, czerpnie i wyrzutnie powietrza AIRWENT SYSTEM, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015, mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 9223:2012.

   

  Szczegółowe parametry właściwości użytkowych zostały podane w załączniku KDWU nr 05/2022

   

   

   

   

  Czerpnie wykonujemy o dowolnych wymiarach!

  Wymiary są światłem otworu.
  Inne wymiary – cena na zapytanie ofertowe.

   

   

  ZATRUDNIMY BLACHARZY WARSZTATOWYCH - Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać!