• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Przewody oddymiające AWP-OD

  Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

  Deklaracja Właściwości Użytkowych

   

   

  Głównym przeznaczeniem przewodów instalacji oddymiających jest usuwanie szybko rozprzestrzeniających się gorących gazów oraz dymu z obszarów objętych pożarem. Dla ułatwienia przeprowadzania akcji gaśniczych i ewakuacji ludzi z obszarów zagrożenia, przewody oddymiające wykorzystywane są w budynkach mieszkalno-biurowych, garażach, galeriach handlowych.

  Stalowe PRZEWODY ODDYMIAJĄCE typu AWP-OD przeznaczone są do obsługi pojedynczej strefy pożarowej „E600 120 (ho) S1500 single”. Oznacza to, że mogą one być stosowane w strefach pożarowych, o odporności ogniowej stropu nie wyżej niż REI120. Przewody te mogą być stosowane w budownictwie jedynie jako poziome elementy instalacji.

  Kanały typu AWP-OD mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę, w której zostały zamontowane. Instalacje zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją wielostrefową. Należy pamiętać, że przejścia przez przegrodę ogniową traktowane są jako element instalacji wielostrefowej.

  W instalacjach jednostrefowych nie ma konieczności stosowania rozwiązań gwarantujących izolacyjność cieplną (np. wełna mineralna). PRZEWODY ODDYMIAJĄCE AWP-OD mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych, o ciśnieniu roboczym mieszczącym się w zakresie od -1500Pa do +500Pa i temperaturze nieprzekraczającej 600 stopni Celsjusza.

   Produkowane zgodnie z normą PN EN 12101:7

  Dostarczamy wszystkie elementy systemu:

  1. Kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej
  2. Tłumiki kanałowe
  3. Kompensatory wydłużeń termicznych przewodów
  4. Pokrywy rewizyjne
  5. Kratki dla otworów nawiewnych i wywiewnych
  6. Przepustnice regulacyjne
  7. Elementy montażowe
  Zatrudnimy pracowników hali produkcyjnej