• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Wielkogabarytowe Przewody Oddymiające AWP-OD/G

   

                                                                            

  Do pobrania:

  Krajowa deklaracja właściwości użytkowych_AWP-OD-G

  Krajowy certyfikat stałosci wlasciwosci uzytkowych_AWP-OD-G

          020-UWB-2640/W

  Znalezione obrazy dla zapytania itb wyrób budowlany

   

   

   

   

  Głównym przeznaczeniem przewodów instalacji oddymiających jest usuwanie szybko rozprzestrzeniających się gorących gazów oraz dymu z obszarów objętych pożarem. Dla ułatwienia przeprowadzania akcji gaśniczych i ewakuacji ludzi z obszarów zagrożenia, przewody oddymiające wykorzystywane są w budynkach mieszkalno-biurowych, garażach, galeriach handlowych.

  WIELKOGABARYTOWE PRZEWODY ODDYMIAJĄCE typu AWP-OD/G są produkowane z ocynkowanej blachy DX51D-Z275, mogą być stosowane w zakresie wymiarów w granicach szerokości do 2500 mm, wysokości 1500 mm, a maksymalna długość przewodu prostego lub kształtki to 1500 mm.

  Przeznaczone są do obsługi pojedynczej strefy pożarowej „E600 120 (ho) S1500 single”. Oznacza to, że mogą one być stosowane w strefach pożarowych, o odporności ogniowej stropu nie wyżej niż REI120. Przewody te mogą być stosowane w budownictwie jedynie jako poziome elementy instalacji.

  Kanały typu AWP-OD mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę, w której zostały zamontowane. Instalacje zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją wielostrefową. Należy pamiętać, że przejścia przez przegrodę ogniową traktowane są jako element instalacji wielostrefowej.

  W instalacjach jednostrefowych nie ma konieczności stosowania rozwiązań gwarantujących izolacyjność cieplną (np. wełna mineralna). PRZEWODY ODDYMIAJĄCE AWP-OD mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych, o ciśnieniu roboczym mieszczącym się w zakresie od -1500Pa do +500Pa i temperaturze nieprzekraczającej 600 stopni Celsjusza.

  Zapewniamy wszystkie elementy systemu.

   

  Zatrudnimy pracowników hali produkcyjnej