• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Pianka PE, silikon

  Pianka PE

  • do uszczelniania przejść przez przegrody kanałów wentylacyjnych
  Pojemność
  500 ml
  750 ml

  Silikon

  • jednoskładnikowa masa doszczelniająca
  Nazwa Pojemność
  [ml]
  Szary akrylowy 310
  Wysokotemperaturowy 310
  Szary uszczelniający
  310
  W związku z postępującym wzrostem kosztów wytwarzania, informujemy, że od 1 października 2018r. będą obowiązywały nowe ceny wyrobów.