• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Kanały i kształtki prostokątne A1

  Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne typ A1

  • kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym, wykonane z blachy ocynkowanej DX51D+Z 275 MA-C (DIN 10327)
  • wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1505:2001.
  • standard wykonania: klasa szczelności zgodnie z normą: PN-EN 1507:2007

  Zasady stosowania ramek w przewodach wentylacyjnych przy standardowym wykonaniu:

  Wielkość ramek w zależności od długości boku Dodatkowe informacje
  Długość boku [mm] ≤ 900 >901 blacha ocynkowana zimnowalcowana Z 275
  Wielkość profilu P20 P30 narożnik i profil uszczelniane masą uszczelniającą

  Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych:

  A [mm] B[mm] L[mm] Ilość wzmocnień
  <1000 <1000 <1000 0
  <1000 ≥1001 ≥1000 1
  <1000 1500-2000 1000-1500 2
  <1000 1500-2000 1500-2000 3
  ≥1000 ≥1000 1000-1500 1 krzyżowe
  1000-2000 1000-2000 1000-1500 2 krzyżowe

  Klasyfikacja sieci przewodów:

  Klasa szczelności przewodów Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności (fmax) m3 · s1 · m-2 Wartości graniczne ciśnienia statycznego (ps) Pa
  Podciśnienie we wszystkich klasach ciśnienia Nadciśnienie w danej klasie ciśnienia
  1 2 3
  A 0,027 x ptest0,65 x 10-3 200 400
  B 0,009 x ptest0,65 x 10-3 500 400 1000 2000
  C 0,003 x ptest0,65 x 10-3 750 400 1000 2000
  D * 0,001 x ptest0,65 x 10-3 750 400 1000 2000

   

  Minimalna obliczeniowa powierzchnia kształtek wynosi 1,0m2.
  Kanał L≤900 liczymy jako kształtka. Standardowa długość kanału 1500 mm. Obmiar powierzchni liczony wg DIN 18379

  Poszukujemy pracowników na halę produkcyjną.