• English
 • Polski
 • Deutsch
 • Króćce elastyczne okrągłe z kołnierzami KE-OK

  • wykonanie: łącznik elastyczny 130
  • stosowanie w celu redukcji drgań przenoszonych przez urządzenia na instalacje
  D [mm]
  80
  100
  125
  160
  200
  250
  315
  400
  500
  630
  800
  1000
  1250
  W związku z postępującym wzrostem kosztów wytwarzania, informujemy, że od 1 października 2018r. będą obowiązywały nowe ceny wyrobów.